Music Bank 4 September 2009: G Dragon FTW!!

music bank logo

Jiahahahaha!!
Mulai dari jam setengah 4 sore tadi Bung Wannyaa udah jongkok dengan sotoy dan bersahaja di depan tipi dengan bermodalkan muka mirip Gogon. Eh ternyata tu acara baru nongol jam setengah 5 sore. Bung Wannyaa baru menyadari kalo jam 16.40 itu dibacanya SETENGAH LIMA, sodara!!
YAOLOOH!! Sungguh penuh kesotoyan!! Continue reading